10 claus per a l'acompanyament a dones en el procés de recuperació de la violència masclista

4. La mediació institucional

El treball de recuperació dels efectes de la violència masclista que fan les dones, tot i ser urgent i imprescindible, és difícil de sostenir perquè el compromís polític de les estructures institucionals és feble i els recursos disponibles no són suficients. Tanmateix, som conscients del treball de mediació que moltes dones hem fet per gestar una cultura compartida de l’abordatge de la violència masclista, una cultura que parteix del reconeixement i de les aliances de les dones des d’espais diversos, també de les dones que treballen i ens són interlocutores des de la institució.

La Llei catalana, la 5/2008, és fruit d’aquest treball de cooperació entre dones diverses i és testimoni de les oportunitats i dels límits en què ens col·loca la mediació institucional. Tamaia va assumir, juntament amb altres dones i entitats feministes, el compromís de traslladar a l’articulat de la Llei les veus de les dones en situació de violència masclista. Aquesta mediació era absolutament imprescindible. Avui sabem que la Llei era i és una eina necessària, però no suficient.

“La violència institucional, que no es va poder incloure a la Llei Catalana per manca de consens, dificulta i, fins i tot podem dir, impedeix la reparació.” Beatriu Masià

Els equips que han format Tamaia al llarg d’aquests 28 anys han reconegut la cooperació amb les institucions com una estratègia de treball necessària i imprescindible. El lloc des del que Tamaia ha treballat, sempre, fa evident que, davant l’objectiu d’erradicar la violència masclista, és urgent incorporar el marc teòric dels feminismes en el disseny de les polítiques públiques i exigir la dotació pressupostària que en permeti el desplegament. Sense aquesta corresponsabilitat s’esdevé la violència institucional, una experiència de violència que té una afectació important en els equips professionals i representa un obstacle en el procés de recuperació de les dones en situació de violència masclista.

Volem destacar el reconeixement de la mediació institucional realitzada per Tamaia a través de la concessió de:

Mentre elaborem aquest web memorial s’ha publicat la Llei 17/2020, de 22 de desembre de 2020, de modificació de la Llei 5/2008 del Dret de les Dones a erradicar la violència masclista. És una llei que introdueix modificacions significatives en el marc normatiu que regula l’abordatge de la violència masclista a Catalunya, volem mirar amb optimisme el desenvolupament i el recorregut que tindrà.

Vols contactar amb mi?

Escriu-me o truca'm i parlem del teu projecte :)

bcapdevila[arroba]gmail.com

+34 606 379 968