Biblioteca

1. Atenció a dones en situació de violència masclista

Recerca i divulgació
Identificació de necessitats per a l’abordatge curós de la salut de les dones en situació de violència masclista.

Recerca complementària al Protocol per a l’Abordatge de la Violència Masclista en l’àmbit de salut, per encàrrec de la Sub-direcció General de la Cartera de Serveis i el Mapa Sanitari Direcció General de Planificació en Salut, Departament de Salut – Generalitat de Catalunya. 2019-2020

Ràdio i TV

Feminismes a Ràdio 4, Juliol de 2019

Ràdio i TV

Feminismes a Ràdio 4, Maig de 2019

Recerca i divulgació

Recerca sobre l’impacte de la Llei 5/2008 del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, des de la perspectiva de l’experiència de les dones que han requerit dels recursos i de la de les professionals de l’atenció. Finançada per l’Institut Català de les Dones. 2018-2019

Recerca i divulgació

A Parlem de violències: parlen dones de El Salvador i Catalunya. Cooperacció 2016.

Recerca i divulgació

Companies against Gender Violence. CARVE

Participació en la recerca, a nivell Europeu, sobre els recursos existents, a nivell d’empresa, per a dones que viuen situacions de violència. Febrer de 2015

Recerca i divulgació

A la revista Mujeres y Salud nº 38, juliol 2015. CAPS Barcelona.

Recerca i divulgació

Sistematització de les jornades de compartença de sabers i experiències en els àmbits d’intervenció terapèutica, prevenció, intervenció social, context polític i cultural, amb la participació de grups de dones especialistes en l’àmbit de la violència de gènere. Promogudes i co-organitzades per ACSUR i CALALA. Les entitats participants foren: Actoras de Cambio de Guatemala; ORMUSA de El Salvador; CDM d’Honduras; Mains Solidaires i AMDF (Association Marrocaine des Droits des Femmes) de Marroc. Barcelona, Març 2014. Català, castellano, françois, English abstract, annex amb enllaços.

Recerca i divulgació

LEXOP, Lex-Operators: All together for women victims of intimate partner violence

Participació en la recerca DAPHNE III, vademècum adreçat als diferents operadors, tan públics com privats, sobre eines per a l’atenció a dones víctimes de violència de gènere LEXOP. Report Research 2013. Ed. Maria Virgilio. Bolonia, Italia, 2013. Bononia University Press.

Recerca i divulgació
Recerca i divulgació

Estudi centrat en la durada dels processos de recuperació des de la percepció de la pròpia salut de les dones. Finançat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 2010

Recerca i divulgació
Intervencions de suport a dones maltractades: Una relació a dos.

Barcelona, octubre de 2010.

Ponència

Ponència en el marc del “III seminari anual del programa de prevenció de la violència en la parella”: Paternitat Responsable i Ruptures Familiars. Barcelona, maig de 2010

Recerca i divulgació

Guia metodològica de suport per a la formació permanent i capacitació de professionals que treballen en la tasca d’erradicar la violència vers les dones a la llar. Finançats per la Diputació de Barcelona, 2000.

Vols contactar amb mi?

Escriu-me o truca'm i parlem del teu projecte :)

bcapdevila[arroba]gmail.com

+34 606 379 968